Thùng carton 5 lớp

Thùng carton 5 lớp có kết cấu: 1 lớp giấy mặt, 2 lớp giấy sóng, 1 lớp đáy cách giữa 2 lớp sóng và một lớp đáy

Danh mục:
Zalo
Facebook
Call-now